Методичні рекомендації щодо викладання дзюдо в закладах загальної середньої освіти

Матеріал у документі docx: MRJUDO

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту», листа Інституту модернізації змісту освіти від 01.10.2020 року №221-10-1942, наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації №8 від 16.01.2021«Про запровадження інноваційного освітнього проєкту «Методика викладання дзюдо в закладах загальної середньої  та професійно-технічної освіти області освіти», з метою формування фізичної і духовної культури психологічно-стійкої особистості, культури здорового та безпечного способу життя, на основі традицій дзюдо, національно-культурних цінностей українського народу,  запроваджується варіативний модуль «Дзюдо» на уроках фізичної культури в освітніх закладах області.

Основним завданням сучасної державної політики, спрямованої на модернізацію країни, є забезпечення не тільки духовного, морального та патріотичного виховання молодого покоління, а й зміцнення його здоров’я, фізичний розвиток особистості та пропаганда здорового способу життя.

Незважаючи на економічні труднощі, розвиток фізичної культури і спорту як найважливішого інструмента виховання гармонійної лю¬дини та покоління в цілому має бути одним із пріоритетних завдань нинішнього етапу розвитку України.

В Україні проблеми здоров’я дітей та формування у них основ здорового способу життя є одними з головних питань під час організації загальноосвітнього процесу в сучасній школі. Велика кількість хронічних патологій в учнів розвиваються через перенавантаження, сидячий спосіб життя та недостатню рухову активність. Також у навчальних програмах значно зменшили кількість годин для занять фізичною культурою.

Проте складно переоцінити роль занять фізичною культурою і спортом в закладах загальної середньої освіти як найбільш масового (за залученням дітей і молоді) способу передачі основ культури здорового способу життя, збільшення загального обсягу рухової активності учнів. У зв’язку з цим виникла необхідність розробити та впровадити різноманітні факультативні курси з фізичної культури.

Для повного та всебічного розвитку дитини необхідна система, що охоплює всі основні види спортивної діяльності (гімнастика, єдиноборства, ігрові види тощо). Відомо також, що види спорту, які інтегрують різні способи рухової активності і володіють вагомою видовищною складовою, є особливо цікавими для дітей та молоді.

Саме ці якості дзюдо, а також особлива філософія, етикет та культура Японії вигідно виділяють боротьбу серед інших видів. Дзюдо – це уніфікована методика навчання і виховання, що складається з системи фізичних, психічних і духовних вправ, яка сприяє не тільки фізичному, а і культурному та духовному розвитку молодої людини, формує особливу атмосферу спілкування, захоплення не просто видом спорту, а власною індивідуальною культурою.

Така ексклюзивність дзюдо обумовлюється синтезом його коренів – філософією та традиціями дзю-дзютцу, традиціями та культурою Японії, безмежною повагою до вчителя (сенсея). «Дзюдо – це шлях до найбільш ефективного способу використання духу і тіла. Сутність дзюдо полягає в осягненні мистецтва нападати і оборонятися через наполегливі тренування, загартовуючи тіло і виховуючи волю», – писав засновник дзюдо – Дзігоро Кано.

Цей вид єдиноборства легкий для навчання та максимально практичний в дії. Ті, хто опановує дзюдо, на заняттях спочатку занурюються у світ духовності, філософії та бойового мистецтва, а спортивна складова зміцнює фізичне здоров’я, психічний стан, надає духу змагальності.

Дзюдо – це система освіти, що сприяє розвитку всіх фізичних якостей, є прекрасним засобом морального виховання та інтелектуального розвитку людини.

Сьогодні дзюдо входить до трійки найпоширеніших видів спорту разом з футболом та легкою атлетикою. Міжнародна федерація дзюдо об’єднує понад двісті країн з п’яти континентів. У світі регулярно займається дзюдо близько 35 мільйонів людей. На батьківщині дзю-до в Японії та деяких країнах світу цей вид спорту як систему фізичної та прикладної підготовки включено до загальноосвітньої програми в школах, а також в збройних силах та поліції. Міжнародна федера¬ція дзюдо розробила та втілює в життя світову навчальну програму «Judo in school» («Дзюдо в школі»), яка вже охоплює 50 країн світу. Крім того, на початку 2020 року Європейський союз дзюдо спільно з Міжнародною федерацією шкільного спорту започаткував програму «Ліга шкіл дзюдо». Вона передбачає введення уроків з дзюдо в навчальну програму закладів загальної середньої освіти.

Ціннісні орієнтири, закладені в основу програмного матеріалу, що базуються на кодексі дзюдо, грають стратегічну роль у вихованні молоді і популяризації спорту, впливають на моральну, естетичну, ціннісну, правову оцінки та мотивацію вчинків.

Метою запровадження варіативного модуля «Дзюдо» є формування фізичної і духов¬ної культури психологічно стійкої, моральної особистості через за-няття фізичною культурою і спортом, мотивації до збереження та зміцнення власного здоров’я, культури здорового та безпечного способу життя на основі традицій дзюдо та національно-культурних цінностей українського народу.

Ціль запровадження модуля:  поетапно систематизувати навчально-тренувальний процес в умовах закладу загальної середньої освіти; створити умови для індивідуалізації навчального процесу на основі регулювання інтенсивності фізичних навантажень; на основі регулярних занять допомогти кожному учню найбільш повно розкрити його фізичні можливості, а також розширити можливості залучення до світу спорту.

Реалізація мети та цілей буде сприяти вирішенню таких завдань:

 • зміцнення здоров’я, розвиток основних фізичних якостей і підвищення функціональних можливостей організму учнів;
 • формування культури рухів, збагачення рухового досвіду роз- вивальними та коригувальними фізичними вправами;
 • освоєння знань про фізичну культуру і спорт в цілому, історію розвитку дзюдо зокрема, про роль виду спорту в процесі формування основ культури здорового способу життя;
 • отримання знань, умінь і навичок фізкультурно-спортивної та оздоровчої діяльності;
 • виховання позитивних якостей особистості, норм колективної взаємодії та співпраці у навчальній та змагальній діяльності;
 • загальний гармонійний розвиток дітей і підлітків, збільшення обсягу їх рухової активності;
 • створення умов для розвитку творчих здібностей учнів;
 • виявлення, розвиток і підтримка обдарованих дітей в області спорту.

Завдання варіативного модуля:

 • збереження та зміцнення здоров’я, зокрема загартовування організму; оптимальний розвиток фізичних якостей і рухових здібностей; підвищення функціональних можливостей організму, формування стійкого інтересу, мотивація до занять дзюдо та до навичок здорового і безпечного способу життя, формування умінь саморегуляції через дзюдо;
 • виховання потреби і вміння самостійно займатися фізичними вправами;
 • формування життєво важливих, зокрема спортивних навичок і умінь, формування культури рухів засобами дзюдо;
 • придбання базових теоретичних знань науково-практичного характеру з фізичної культури і спорту;
 • пропаганда історичних традицій світового та українського дзюдо;
 • сприяння розвитку психомоторних функцій, формування мо¬рально-вольових якостей та становлення спортивного характеру;
 • забезпечення гармонійного інтелектуального, морального, духовного, психологічного і фізичного розвитку та цивільно-патріотичного виховання молоді, заснованого на індивідуальному, цілісному і системному підході до кожного учня;
 • навчання основ техніки дзюдо, виконання прийомів і кидків дзюдо;
 • оволодіння необхідними навичками безпечного падіння на різних покриттях, підготовка до дій в різних ситуаціях самозахисту.

Заплановані результати.

Учень повинен знати:

 • історію розвитку дзюдо у світі та Україні, його цінності, традиції, світових та національних чемпіонів;
 • спеціальну термінологію дзюдо;
 • основні гігієнічні вимоги під час занять дзюдо;
 • основні правила техніки безпеки при падіннях і непередбачу- ваних життєвих обставинах;
 • поняття про дзюдо як ефективний засіб всебічного та гармо¬нійного розвитку тіла та духу особистості, збереження і зміцнення його здоров’я;
 • відомості про будову і функції організму та основних його систем;
 • профілактичні заходи щодо попередження травматизму та захворювань;
 • методи самоконтролю та саморегуляції психічного і фізичного стану.

Учень повинен вміти:

 • якісно виконувати вправи, передбачені програмою;
 • показувати і пояснювати техніку страховки та самостраховки;
 • взаємодіяти з партнером;
 • застосовувати отримані на заняттях знання і вміння в змагальній діяльності;
 • презентувати вивчені технічні прийоми і дії для пропаганди дзюдо (показові виступи, участь у змаганнях).

Учень повинен володіти наступними навичками:

 • організованістю та самодисципліною, самоорганізацією свого вільного часу, дозвілля та активного відпочинку як пропаганди ведення здорового і безпечного способу життя;
 • повагою та етикою поведінки спортсмена-дзюдоїста, готовністю до соціальної адаптації, взаємодопомоги і взаємної підтримки, здатністю до взаємодії на рівні вербального і невербального харак-теру (жести, рухи);
 • самовладанням та самоконтролем, готовністю до аналізу своїх дій та проєктування їх результативності.

Загальноосвітня загальнорозвивальна програма фізкультурно-спортивної спрямованості «Дзюдо» (далі Програма «Дзюдо») сприяє формуванню ключових компетенцій учнів в різних сферах діяльності:

 • планування режиму дня, правильний розподіл фізичного навантаження, складання збалансованого раціону харчування, регулювання рухової активності і відпочинку;
 • самостійне виконання вимог особистої гігієни та дотримання правил техніки безпеки, як на заняттях дзюдо та фізичної культури в цілому, так і в повсякденному житті;
 • володіння техніками відновлення працездатності в різних режимах фізичного і психологічного навантаження, а також методами загартовування організму та прийомами зміцнення і збереження здоров’я;
 • дотримання основ профілактики простудних і соціальних за¬хворювань, побутового травматизму і безпечної поведінки;
 • ідентифікація себе як громадянина своєї країни – України;
 • готовність представляти країну та свій регіон на спортивній арені;
 • готовність захищати Батьківщину.

Цільова аудиторія.

Програма «Дзюдо» спрямована на учнів віком від 6 до 17 років за 3 рівнями підготовки:

 • Ознайомчий рівень – учні 6 – 9 років (1-4 клас).
 • Базовий рівень – учні 10 – 14 років (5-9 клас).
 • Поглиблений рівень – учні 15 – 17 років (10-11 клас).

Програма базується на послідовності та безперервності навчально-виховного процесу, вирішенні завдань зміцнення здоров’я та досягнення спортивних результатів. Програма розроблена на основі базових і найбільш безпечних елементів дзюдо з урахуванням вікових та психофізіологічних особливостей учнів. Зважаючи на контак- тність цього виду спорту, передбачається чітке дотримання вимог з навчання та техніки безпеки, зазначених у Програмі.

Кількість вихованців визначається з урахуванням дотримання правил техніки безпеки на навчально-тренувальному занятті. Набирають у групу гуртка дзюдо добровільно і за станом здоров’я (медичний допуск до занять обов’язковий). Загальна кількість учнів у групі не повинна перевищувати 16 осіб. Зміст навчального процесу відповідає навчальній програмі, яка визначає наповнення, обсяг тренувальної роботи та вимоги до рівня підготовленості учнів.

Відповідальними за створення умов для проведення занять є посадові особи установи. Розклад затверджується адміністрацією за поданням педагога з урахуванням побажань батьків, а також з урахуванням встановлених санітарно-гігієнічних вимог і норм навчання дітей в освітньому закладі.

Програма «Дзюдо» передбачає такі форми організації навчально-тренувальних занять і форми організації навчальної діяльності:

 • теоретичні (лекції, семінари, консультації, тренінги, екскурсії та ін.);
 • практичні (загальна фізична, спеціальна, технічна, тактична і психологічна підготовки, майстер-класи, змагальна діяльність та ін.);
 • індивідуальні, групові, фронтальні, самостійні.

Групова форма проведення занять формує змагальний мікроклі¬мат, атмосферу взаємодопомоги.

При індивідуальній формі вихованці отримують завдання і виконують його самостійно, при цьому зберігаються умови індивідуального дозування навантаження, самостійності і творчого підходу до тренування.

При фронтальній формі вихованці одночасно виконують одні і ті ж вправи. У цьому випадку педагог має можливість здійснювати загальне керівництво групою і індивідуальний підхід до кожної дитини.

Однією з форм є самостійні заняття: ранкова гімнастика, індивідуальні заняття за планом учителя.

Заняття складається з трьох частин: підготовчої, основної та заключної. Конкретний зміст кожної з них визначається поставленими завданнями.

Під час підготовчої частини учнів організовують: шикують, пові¬домляють завдання та ін. Центральне місце займає функціональна підготовка учнів до майбутньої основної діяльності через виконання дозованих і нетривалих фізичних вправ. Підбір засобів визначається завданнями і змістом основної частини. Підготовча частина триває 10-15 хв.

Завданням основної частини є найбільше фізіологічне і психологічне навантаження для вдосконалення підготовленості спортсмена. При плануванні основної частини занять доцільно керуватися наступними положеннями: завдання технічної підготовки вирішуються в першій третині основної частини заняття, коли учень найбільш готовий до сприйняття нових елементів спортивної техніки. Найбільше навантаження виконується в другій третині основної частини заняття і поступово знижується в останній третині. Послідовність застосування вправ різної спрямованості в основній частині заняття повинна бути наступною: спочатку вико¬нуються вправи на швидкість і координацію, потім – на розвиток сили, які чергуються з вправами на гнучкість. Тривалість – 20-30 хв.

Заключна частина забезпечує поступове зниження навантаження, підводиться підсумок занять. Тривалість – 5-10 хв.

Мета навчальних занять – ознайомлення та вивчення нового матеріалу. Але на уроках, крім цього, також закріплюють пройдене, підвищують ефективність виконання раніше вивчених рухів, велику увагу приділяють підвищенню загальної та спеціальної працездатності.

Програма «Дзюдо» передбачає проходження матеріалу впро¬довж 11 років навчання за 1548 академічних годин.

Загальний термін освоєння програми визначається її змістом:

 • Ознайомчий рівень:

360 годин на весь період навчання: 144 тижні, 36 місяців, 4 роки; щорічний режим занять: перші 2 роки – 2 рази на тиждень по 1 академічній годині; 3-4 роки – 3 рази на тиждень по 1 акаде¬мічній годині.

 • Базовий рівень:

756 годин на весь період навчання: 180 тижнів, 45 місяців, 5 ро¬ків; щорічний режим занять: перші 3 роки – 3 рази на тиждень по 1 академічній годині; 4-5 рік – 3 рази на тиждень по 2 академічні години.

 • Поглиблений рівень:

432 години на весь період навчання: 72 тижні, 18 місяців, 2 роки; щорічний режим занять – 3 рази на тиждень по 2 академічні години.

У кінці проходження кожного розділу навчальної програми проводяться контрольні заняття, на яких приймаються заліки з техніки. Проводиться тестування, що дозволяє оцінити якість проведеної роботи, успіхи і невдачі у роботі дітей. Структура занять відповідає за-гальним закономірностям побудови уроків з фізичного виховання. їх ефективність залежить від раціональної організації, що забезпечує щільність занять, вибір оптимального дозування навантаження, врахування індивідуальних особливостей вихованців.

Запланована кількість навчальних годин та календарний період часу реальні і є необхідним для освоєння Програми «Дзюдо».

Вчителям та викладачам фізичної культури рекомендуємо знайти через Гугл методичний посібник «Методика викладання дзюдо в закладах загальної середньої освіти» скопіювати його PDF- форму, переформатувати у   WORD-документ, опрацювати  і використовувати у повсякденній роботі вчителя.

Методичний посібник схвалено для використання в  закладах загальної середньої освіти  комісією з фізичної культури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 09.07.2020 № 22.1/12-Г-532)

                       ЗМІСТ МЕТОДИЧНОГО ПОСІБНИКА

Пояснювальна записка 5

 1. Історія розвитку світового та українського дзюдо 13
 2. Загальна характеристика навчального предмета 19
 3. Основний зміст Програми «Дзюдо» 20

3.1.   Знання про фізичну культуру і дзюдо      21

3.2.   Способи рухової (фізкультурної) діяльності     23

3.3.   Фізичне та технічне вдосконалення 25

 1. Фізична підготовка 25

4.1.   Силова підготовка        31

4.2.   Розвиток швидкості     32

4.3.   Розвиток гнучкості       33

4.4.   Розвиток витривалості 34

4.5.   Розвиток спритності     36

 1. Практичний курс 37

5.1.   Рухливі ігри        37

5.2.   Загально-підготовчі та розвиваючі вправи        45

5.3.   Спеціально-підготовчі вправи        50

5.3.1. Спеціально-підготовчі вправи

для захисту від кидків (самострахування)         50

5.3.2. Спеціально-підготовчі вправи для кидків 53

5.3.3. Комплекси інших спеціально-підготовчих вправ       55

 1. Навчально-методичне і матеріальне забезпечення 56
 2. Педагогічний та лікарський контроль 58

7.1.   Педагогічний контроль 58

7.2.   Лікарський контроль і самоконтроль       62

 1. Правила поводження в тренувальному залі під час проведення навчально-тренувальних занять з дзюдо 63
 2. Коротке введення до правил змагань з дзюдо 65
 3. Загальні поняття та термінологія дзюдо 68

Додаток 1. Навчальна програма з фізичної культури для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти варіативний модуль «Дзюдо»    77

Додаток 2. Навчальна програма з фізичної культури для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти варіативний модуль «Дзюдо» (рівень стандарту)  144

Додаток 3. Навчальна програма з фізичної культури для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти варіативний модуль «Дзюдо» (профільний рівень)        170

Додаток 4. Навчальна програма з фізичної культури для 1-11 класів закладів загальної середньої освіти та гуртків фізкультурно-спортивної спрямованості варіативний модуль «Дзюдо» 194

Додаток 5. Техніка дзюдо КЮ.

Бажаємо успіхів в освоєнні та запровадженні варіативного модуля «Дзюдо» на уроках фізичної культури в закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти  області.

Солодовніков В.О., методист НМЦ виховної роботи та позашкільної освіти ІППОЧО;

Старовойт П.С., завідувач НМЦ виховної роботи та позашкільної освіти ІППОЧО

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ

ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Ареф’єв В. Г., Єдинак Г. А. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту): навч. посіб. [для студ. вищих навч. закладів].

3-      е вид. перероб. і доповн. Кам’янець-Подільський: ПП Буйниць- кий О. А., 2007.

 1. Арзютов Г. М. Школа дзюдо. Українська методика технічної підготовки за поясами. К.: вид. Чорний пояс, 1997.
 2. Бекас О., Паламарчук Ю. Навчальне видання JUDO. Фізична підготовка юних спортсменів: Навчальний посібник. Вінниця, 2014.
 3. Булочки К. Т. Планування і управління спортивним тренуванням єдиноборців (збірник науково-технічних статей). 1975.
 4. Вайцеховський С. М. Книга тренера. Фізкультура і спорт, 1971.
 5. Вахун М. Дзюдо: Основи тренування. Мінськ: Полум’я, 1983.