Фізичне виховання залишається в системі підготовки фахівців з вищою освітою як невід’ємна частина їх професійної підготовки

0101010118 вересня 2015 року у залі Колегії Міністерства освіти і науки України відбулося заключне засідання міжвідомчої робочої групи з модернізації системи фізичного виховання у вищих навчальних закладах України, утвореної наказом Міністерства освіти і науки України від 15 травня 2015 року № 534.
Зі вступною промовою стосовно шляхів подальшої модернізації фізичного виховання студентської молоді виступив Міністр освіти і науки України Сергій Миронович Квіт, який зазначив, що саме зміна цільового напрямку фізичного виховання вимагає від навчального процесу у вищих навчальних закладах відмови від застарілих методів і звертання уваги до особистості студента, його інтересів, бажання особистого як фізичного, так і духовного удосконалення. Він також зауважив, що з огляду на досвід фізичного виховання у вищих навчальних закладах європейських країн неможливо не звертати увагу на шокуючу різницю між наявною спортивною навчально-матеріальною базою ВНЗ України та ВНЗ європейських країн, де велика кількість студентів може одночасно займатися спортом та фізичним удосконаленням.
За необхідність збереження системи фізичного виховання у вищих навчальних закладах та залишення академічної моделі фізичного виховання виступили з доповідями президент Національної академії педагогічних наук України Кремень Василь Григорович, голова Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Мельник Михайло Григорович, перший проректор Національного університету фізичного виховання і спорту України Дутчак Мирослав Васильович,перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, народний депутат України Величкович Микола Романович, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, голова підкомітету з питань фізичної культури та спорту, народний депутат України Силантьєв Денис Олегович, ректор Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка Носко Микола Олексійович, ректор Львівського державного університету фізичної культури Приступа Євген Никодимович.
Різні підходи щодо підвищення мотивації студентів до занять з високим фізичним навантаженням та позитивний досвід формування навчального процесу з фізичного виховання у вищих навчальних закладах висвітлили у своїх доповідях ректор Тернопільського національного економічного університету Крисоватий Андрій Ігорович, професор кафедри фізичного виховання Державного університету телекомунікацій Присяжнюк Станіслав Іванович, завідувач кафедри фізичного виховання Національного університету «Києво-Могилянська академія» Жуков Володимир Олександрович.
Звернув увагу на складний стан фізичної підготовленості та стану здоров’я призовної молоді Перший заступник Міністра оборони України Руснак Іван Степанович.
Начальник відділу фізичного виховання та оздоровчої роботи Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Панченко Вадим Федорович вказав на необхідність висвітлення діяльності кафедр фізичного виховання ВНЗ, окремим розділом у щорічних звітах керівників ВНЗ та обов’язкового їх розміщення на веб-офіційних сайтах цих ВНЗ, як елемент звітності за виконання існуючих умов контракту керівниками ВНЗ.
За результатами обговорення Міністр освіти і науки України Сергій Миронович Квіт доручив департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України спільно Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України підготувати інструктивно-інформаційний лист щодо шляхів організації фізичного виховання зі студентами в умовах автономії, що надана ВНЗ та нормативно-правовий акт щодо забезпечення у державних стандартах вищої освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра зі всіх спеціальностей наявності серед компетентностей випускника такої загальної компетентності, як здатність використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя та внести зміни до контрактів керівників вищих навчальних закладів з метою всебічного виконання вимог статті 26 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо забезпечення створення сприятливих умов для належної рухової активності учнів та студентів.

Михайло Мельник, голова Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України.