Методична допомога фахівцям державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж»

Відповідно до плану роботи Чернівецького обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України на 2020 рік спеціалістами відділення було надано методичну допомогу викладачам фізичного виховання державного вищого навчального закладу «Чернівецький індустріальний коледж».
У процесі надання методичної допомоги було проведено індивідуальні бесіди з педагогами щодо питань вдосконалення навчально-виховної та самоосвітньої роботи, проаналізовано стан матеріально-технічного і навчально-методичного забезпечення викладання предмету, рівень підготовленості наявної спортивної бази, проаналізовано навчальну документацію, організацію позакласної роботи з предмета.
На підставі проведеного аналізу ведення навчальної документації були розроблені рекомендації щодо поліпшення стану викладання фізичного виховання.

Інструктор-методист фізичної культури і спорту
Чернівецького обласного відділення
Комітету з фізичного виховання та спорту
Міністерства освіти і науки України
Юрій КОРИЦЬКИЙ